TECCOR V inhibitor korozji

Teccor V to wysokiej jakości inhibitor korozji do stosowania w systemach grzewczych, instalacjach sanitarnych, układach pomp ciepła. Teccor V to polski inhibitor, który powstał we współpracy z instalatorami systemów grzewczych i jest rekomendowany przez producentów pomp ciepła oraz kotłów CO.

Kompleksowe działanie
tworzy warstwę ochronną wewnątrz układu grzewczego,
skutecznie chroni przed korozją,
niedopuszcza do osadzania się kamienia i szlamu,
chroni przed skażeniem biologicznym i namnażaniem się bakterii,
redukuje hałasy i ilość powietrza w układzie co.

Teccor V  można stosować ze wszystkimi rodzajami metali, m.in.: aluminium, cynk, miedź, mosiądz, żeliwo, ołów, stal, stal czarna, stal ocynkowana oraz w rurach Pex i PP. Inhibitor dostępny jest w pojemnikach 1 i 5 litrowych. Zawiera formułę UPS optymalizującą płyn w każdym rodzaju układu grzewczego. Ma zastosowanie w konsumenckich, przemysłowych i komunalnych systemach grzewczych.

Inhibitor korozji – jak stosować?

Teccor V należy aplikować w proporcjach 1:100 w stosunku do pojemności instalacji. Mniejsze proporcje nie gwarantują należytego przebiegu procesu pasywacji, czyli tworzenia się warstwy ochronnej na wewnętrznych ściankach instalacji. Gdy stężenie inhibitora w układzie jest zbyt małe, to miejsca uszkodzenia powierzchni pasywnej narażone są na korozję. Nadmierne stężenie Inhibitora nie powoduje niepożądanych skutków. Inhibitor Teccor V zachowuje swoje właściwości i kompleksowo zabezpiecza szczelną instalację na okres do 4 lat. Przy uzupełnianiu ubytków wody w układzie grzewczym należy proporcjonalnie uzupełnić odpowiednią ilość inhibitora.

W układach otwartych najlepiej wlać Teccor V do naczynia wzbiorczego lub przelewowego. W tym celu należy spuścić 7-10 litrów wody z instalacji, wlać preparat do naczynia wzbiorczego, uzupełnić niedobór wody, włączyć pompkę obiegową aby rozprowadzić inhibitor po układzie grzewczym.

wlewanie inhibitora korozji    inhibitor korozji - wlewanie  pompka ręczna Hewalex

W układach zamkniętych – ciśnieniowych inhibitor aplikuje się przez najwyżej położony grzejnik. W tym celu należy: w pierwszej kolejności zamknąć zawory znajdujące się przy grzejniku, następnie odkręcić cały odpowietrznik, spuścić kilka litrów wody, wlać odpowiednią ilość inhibitora Teccor V używając lejka lub pompki ręcznej Hewalex, wkręcić odpowietrznik, odkręcić zamknięte zawory, uzupełnić ubytek wody w układzie grzewczym, odpowietrzyć instalację c. o.

W przypadku już funkcjonujących instalacji zaleca się przed zastosowaniem inhibitora korozji wypłukanie wyłączonej instalacji wodą wodociągową oraz czyszczenie układu preparatem czyszczącym, jeżeli instalacja pracowała więcej niż jeden sezon bez inhibitora. Następnie należy usunąć preparat czyszczący przez wypłukanie układu wodą. Oczyszczoną i pustą instalację należy wypełnić wodą o odpowiednim pH, najlepiej wodą demineralizowaną z dodatkiem inhibitora. Inhibitor korozji nie służy do usuwania skutków korozji, którą należy uprzednio usnąć innym preparatem.

Instrukcje szczegółowe

Jak stosować Teccor V

stosowanie Teccor V

Czyszczenie instalacji c.o.

Czyszczenie instalacji c.o.

Karta charakterystyki

karta charakterystyki Teccor V

Teccor V chroni przed korozją

W instalacjach centralnego ogrzewania ma miejsce korozja chemiczna (utlenianie) i korozja elektrochemiczna (korozja pod wpływem elektrolizy). Nawet zamknięte układy grzewcze z piecami żeliwnymi narażone są na korozję. Wynika to z obecności w układzie różnych metali i materiałów o odmiennych właściwościach. Korozja zachodzi ponieważ metale o różnych potencjałach elektrochemicznych znajdują się w otoczeniu elektrolitu (wody).

rdza w rurach - korozja  korozja w bojlerze - brak inhibitora korozji  korozja w rurach

Korozja jest główną przyczyną zanieczyszczania instalacji oraz jej awarii. Można ją znacznie zredukować przez zastosowanie odpowiednich inhibitorów. Teccor V zabezpiecza przed korozją kompleksowo – tworzy warstwę ochronną na ściankach wewnętrznych instalacji, co nazywa się procesem pasywacji oraz zapewnia odpowiedni odczyn pH wody, co znacznie spowalnia korozję.

Teccor V = zachowanie parametrów układu grzewczego

Nowa instalacja c.o. charakteryzuje się zazwyczaj znacznie wyższą sprawnością niż instalacja kilkunastoletnia. Spadek sprawności jest spowodowany powstawaniem i osadzaniem się osadów z korozji i kamienia kotłowego (węglanu wapnia). Niestety, kamień kotłowy na powierzchni grzewczej jest bardzo dobry izolatorem – jego przewodnictwo cieplne jest 20 razy mniejsze niż stali kotłowej. Dlatego warstwa kamienia o grubości tylko 0,1 mm na wymienniku ciepła zmniejsza sprawność kotła o 5% i zwiększa temperaturę metalu wymiennika aż o 90 stopni C.

kamień w rurach    wymiennik ciepła kamień   wymiennik ciepła kamień

Dla użytkowników oznacza to nie tylko wyższe straty energii i koszty ogrzewania ale także znacznie wyższe ryzyko awarii kotła, pompy, zaworów. Zastosowanie inhibitora redukuje ryzyko powstawania osadów i kamienia, zwiększa sprawność grzewczą kotła, poprawia parametry instalacji ogrzewania podłogowego oraz grzejników. Teccor V chroni także przed zanieczyszczeniami biologicznymi.

inhibitor_korozji     rura_czysta

TECCOR V chroni przed hałasem i zapowietrzaniem

Przyczyn dokuczliwych dźwięków w instalacji centralnego ogrzewania może być przynajmniej kilka. Najczęściej wywołuje je zapowietrzenie układu oraz zbyt intensywny przepływ wody, które w łatwy sposób można usunąć. Nierzadko jednak hałas generuje zakamienienie i zanieczyszczenie wymiennika ciepła, pompki lub zjawisko kawitacji, czyli gwałtownego spadku ciśnienia wody za przewężeniem rury. Zidentyfikowanie, zlokalizowanie i usunięcie tych przyczyn hałasu nie jest już takie łatwe. O wiele lepszym rozwiązaniem jest profilaktyka, czyli zastosowanie Inhibitora Teccor V, który chroni instalację przed osadzaniem się zanieczyszczeń a także zmniejsza zawartość tlenu w wodzie. Teccor V jest skutecznym odtleniaczem, czyli silnie zredukowaną substancją, która łatwo wchodziły w reakcję z tlenem usuwając go z wody.

Inhibitor korozji a roszczenia gwarancyjne

Warto mieć świadomość, że niewłaściwe przygotowanie instalacji c.o. i zastosowanie wody pitnej jest częstą przyczyną awarii systemu grzewczego.  Bezpłatna naprawa lub wymiana w trakcie okresu gwarancyjnego jest uwarunkowana zachowaniem konkretnych warunków eksploatacji. Producenci i instalatorzy informują, że gwarancja nie obejmuje przypadków zastosowania nieodpowiedniej wody i szkód spowodowanych korozją lub kamieniem kotłowym.

Producenci określają graniczne wartości kluczowych parametrów wody do napełniania i uzupełniania instalacji. Jeżeli twardość całkowita wody jest większa lub równa wartości granicznej, to należy zastosować wodę zdemineralizowaną. Niezależnie od twardości wody zaleca się zastosowanie inhibitora. Jego obecność w układzie grzewczym będzie ważnym argumentem przy ocenie zasadności naprawy gwarancyjnej.

Środki ostrożności i pierwszej pomocy

Inhibitor korozji Teccor V zawiera: etan – 1,2-diol/glikol etylenowy, sól potasową kwasu 2-etyloheksanowego, sól sodową kwasu dwuetyloheksanowego, substancje pomocnicze.

Zalecamy stosować odpowiednią odzież ochronną – rękawice i okulary lub ochronę twarzy. Należy myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast, ostrożnie ale gruntownie przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody. W przypadku połknięcia natychmiast przepłukać jamę ustną, obficie popić wodą i skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Producent

Enersun Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 25-29
87-100 Toruń

logo Enersun producenta inhibitora korozji Teccor V

Skontaktuj się z nami!